PRAKTISKE OPLYSNINGER

 

GOD AT VIDE NÅR DU HAR BOOKET EN BEHANDLING HOS OS:

Alle tider er inkl. 5 min. omklædning og journalføring

Medbring en linned og et håndklæde til din behandling

Udlejning af håndklæder koster 15 kr. pr. stk. ( bruges 2 til en behandling pr. person)

Vi tager imod Mobilpay og kontant

Afbud/ændringer bedes venligst meddelt senest 24 timer før aftalen, den skal ske KUN via mobil telefon 40480187( accepteres ikke mail, pga. vi læser ikke mails hver dag. Sker afbud/ændringer efter kraves halv pris af behandling. Udeblivelse kraves fuld pris for den bestilt behandling.

HVIS DU HAR ET KLIP-TURSKORT / GAVEBEVIS TIL BEHANLDING:

Du skal vise dit turskort i reception før din behandling starter

Du kan bruge dit kort i 12 måneder fra købs dato

Du kan deler dit kort med din familie medlemmer

Turkortet er bindende og kan ikke refunderes.

Har du ikke dit turskort med til din aftale, afregnes tiden til et normal pris

Har du mistet dit turskort skal du betale et gebyr for 100 kr.

Hvis dit turskort har udløbet, har du muliged for aktivere dette i 3 måneder frem mod betaling af gebyr for 200 kr.

Du kan bruge dit gavebevis i 12 måneder fra købss dato

Gavebevis er personlig og kan ikke byttes for kontant.

Hvid det drejer om et udløbet gavebevis kan du aktivere dette i 3 måneder frem mod betaling af 150 kr.

 

GOD AT VIDE NÅR DU HAR TILMELDT DIG PÅ EN  HOLD, EVENT ELLER WORKSHOP:


Herunder oplyses om praktiske forhold, som man som deltager på hold kursus eller arrangement skal være opmærksom på.
Såfremt du har spørgsmål, der ikkebesvares her, er du velkommen til at ringe på tlf. 4048 0187 – eller stille spørgsmålet via mail info@zhengqiklinik.dk

FREMMØDE
Mød aldrig op uden at være tilmeldt.

TILMELDING
Tilmelding sker direkte til Zheng Qi webside eller via SMS på mobil 40480187 fra det enkelte hold. Framelding med frigørende virkning kan kun ske til Zheng Qi i Lyne via info@zhengqiklinik.dk tidligere end 14 dage før holdstart. Se mere i forbindelse med tilmeldingen. – Manglende betaling er ikke en framelding.
Tilmeldinger på websiden, facebook eller telefon behandles hurtigst muligt og i den rækkefølge, de modtages.
Undervisningssted, underviser og første mødedato fremgår af din bekræftelse. Ændringer kan forekomme.
Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et planlagt hold eller kursusforløb og du foretager framelding inden 14 dage før første kursusdag til info@zhengqiklinik.dk kan kursusgebyret tilbagebetales. Der modregnes et administrationsgebyr på kr. 150.
14 dage før første kursusdag er tilmeldingen bindende  og kursusgebyret skal betales / refunderes ikke, uanset om du deltager eller ej.
Kan et kursusforløb mod forventning ikke etableres, tilbagebetales hele kursusgebyret uden fradrag af administrationsgebyret.
Et tilmelding er personligt og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Zheng Qi forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, skal meddeles til Zheng Qi.

TILMELDINGSBETINGELSER
Zheng Qi kan ændre tilmeldingsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret og meddeles via mail.

PRISÆNDRINGER

Zheng Qi forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage, før prisændringerne træder i kraft.

LEDIGE PLADSER
Zheng Qi  kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.

§7 Tilmelding / Afmelding af hold / Venteliste
Du kan til- og afmelde hold via online booking på zhengqiklinik.dk.
Hvis du er forhindret i at møde til et hold, skal du afmelde dig senest 4 timer før holdstart.
Fremmøde til et tilmeldt hold skal meldes ved holdstart, hvor du selv er ansvarlig for at skrive dig på holdlisten. Sker dette ikke, regnes det som udeblivelse. Abonnement for 5-10 lektioner eller klippekortmedlemskaber bliver fratrukket 1 lektion – klip fra klippekortet.
Ene-lektioner og workshops, der er booket ind, kan ikke refunderes uanset årsagen, med mindre det aflyses fra zhengqiklinik.dk

Tilmelder du dig et hold, hvor du er på venteliste, vil du modtage en sms senest 1 time før holdstart, hvis du har fået plads på holdet. Mød derfor kun op til holdet, hvis du har modtaget en sms.

Aflysning af hold:

Zheng Qi kan i tilfælde af sygdom, aflyse et hold, op til 1 time før holdstart, dette meddeles via mail og sms.

Har et hold ingen tilmeldinger 3 timer før timestart, aflyses holdet. Timer med start klokken 08.00, vil blive aflyst hvis der ingen tilmeldinger er klokken 21.00 aftenen før.

VÆRDIGENSTANDE
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet Zheng Qi ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

ANSVAR
Al træning sker på eget ansvar ellers forældre ansvar hvis det handler om et barn. Som medlem af Zheng Qi er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Zheng Qi tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

OFFENTLIGØRELSE AF BILLEDER PÅ INTERNET
Du giver hermed din tilladelse til, at Zheng Qi må tage situationsbilleder i og af undervisningen, hvor du deltager, og at disse billeder må offentliggøres på internettet på f.eks. sociale medier eller hjemmeside.

BETALING
Ved tilmelding betales Mobil Pay til 40480187 eller overføres til konto: Reg nr: 9620 konto nr: 3498629619.
Oplys din fulde navn, mobil nummer, og datoen for event.

Bemærk, at manglende betaling ikke er en framelding og at det købte skal betales uanset om du møder eller ej – medmindre du framelder dig tidligere end 14 dage før holdstart. Se mere ovenfor.

Du er velkommen til at betale kontant eller med Dankort ved at besøge os på vores Yoga Studio i Vardevej 95, 6880 Tarm i vores åbningstider på hverdage, mandag til tirsdag kl. 9 til 12 – kl. 14- kl.19.30, torsdag kl. 14 – kl.20 og fredag kl. 9 – kl. 12 bortset fra ferier og fridage.